Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

РИВА ООД КАТО СОБСТВЕНИК НА САЙТА NEWSHOP.BG ПРЕДОСТАВЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ ДОСТЪП ДО НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ЧРЕЗ НЕГО. ПОСЕТИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТОЗИ САЙТ ЕДИНСТВЕНО ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ДА РАЗГЛЕЖДА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА И ДА ПОРЪЧВА, ЗАПЛАЩА И ПОЛУЧАВА СТОКИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РИВА ООД ПОСРЕДСТВОМ ТОЗИ САЙТ.

ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

СОБСТВЕНИКЪТ ПРЕДОСТАВЯ НАЛИЧНИТЕ В ТОЗИ САЙТ ПРОДУКТИ / УСЛУГИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА И В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ КЪМ КЛИЕНТА В СЛУЧАИТЕ КОГАТО ПОСЕТИТЕЛЯТ Е ПОСОЧИЛ НЕКОРЕКТНА/БЕЗСМИСЛЕНА ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ, ВКЛ. ИМЕНА, ТОЧЕН АДРЕС, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩА НАВРЕМЕННАТА И БЕЗПРОБЛЕМНА ДОСТАВКА НА СЪОТВЕТНАТА СТОКА.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПЛАЩАНЕТО ОТ ТЕХНИЧЕСКО ЕСТЕСТВО СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕТО ПО ИЗБРАНИЯ ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ НАЧИН И ДА ПРЕДЛОЖИ АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО МУ.

NEWSHOP.BG МОЖЕ ДА ЗАБАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ТОЛКОВА ВРЕМЕ, КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОВЕРКА НА КОРЕКТНОСТТА НА РАЗПЛАЩАНЕТО БЕЗ ОГЛЕД НА ИЗБРАНИЯ ОТ КЛИЕНТА МЕТОД ЗА ДОСТАВКА И УПОМЕНАТИТЕ В НЕГО СРОКОВЕ!

СОБСТВЕНИКЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОСЕТИТЕЛЯ В СЛУЧАИТЕ ПРИ КОИТО СТОКАТА БИВА ПОВРЕДЕНА ПО ВИНА НА КУРИЕРА / ТРЕТИ ЛИЦА В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО ПОСЕТИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГА С ТАЗИ СТОКА ВЪВ ВИДА В КОЙТО Я Е ПОРЪЧАЛ И В МОМЕНТА В КОЙТО Я Е ПОЛУЧИЛ.
СОБСТВЕНИКЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ДОСТАВКАТА ДО ПОСЕТИТЕЛЯ ПО ВИНА НА КУРИЕРА/ТРЕТИ ЛИЦА.

СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ КУРИЕРСКАТА ФИРМА, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТАВКАТА НА ПОРЪЧАНАТА СТОКА. ДОСТАВКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА С КУРИЕРСКА ФИРМА ИЗБРАНА ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СОБСТВЕНИКЪТ НЕ ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ ТОВА И УВЕДОМЕН ЗА ТОВА ЖЕЛАНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН (ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ТЕЛЕФОН).

ЦЕНИ НА СТОКИ И УСЛУГИ И ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕНИТЕ КОИТО ПОСЕТИТЕЛЯТ ВИЖДА НА СТРАНИЦИТЕ НА САЙТА, ВАЖАТ ЗА ЕДИН БРОЙ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ И ВКЛЮЧВАТ ДДС.

В ЦЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ДО ПОСЕТИТЕЛЯ. ТЕЗИ РАЗХОДИ СА ОПИСАНИ В ОТДЕЛНИ РЕДОВЕ ПРИ ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ПОРЪЧКА.

В ЦЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КАКВИТО И ДА БИЛО ТАКСИ/КОМИСИОНИ СВЪРЗАНИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО РАЗПЛАЩАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЪНШНИ СИСТЕМИ.
ЦЕНИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ПРОДУКТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ОТ СОБСТВЕНИКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА ЗА ПРОДУКТ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ЦЕНА НЕ СЪОТВЕТСТВА НА АКТУАЛНАТА ТАКАВА ПО КАКВАТО И ДА БИЛО ПРИЧИНА. В ТАКИВА СЛУЧАИ СОБСТВЕНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА УВЕДОМИ ПОСЕТИТЕЛЯ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО, НО НЕ ДЪЛЖИ КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ.

ЗА ВСЯКА ПОРЪЧКА СОБСТВЕНИКЪТ ИЗДАВА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПОКУПКАТА (ФАКТУРИ, КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ, ГАРАНЦИОННИ КАРТИ) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ С ЕВЕНТУАЛНО КОРИГИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ СА ЗА СМЕТКА НА СТРАНАТА, ПО ЧИЯТО ВИНА Е ДОПУСНАТА СЪОТВЕТНАТА ГРЕШКА.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ СТОКИ / УСЛУГИ

СЪГЛАСНО ЧЛ. 55 ОТ ЗЗП, ПОСЕТИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ВЪРНЕ ЗАКУПЕНА СТОКА БЕЗ ДА ПОСОЧВА ПРИЧИНА ЗА ТОВА И БЕЗ ДА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СРОК ОТ 14 ДНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКАТА. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ И АКО СТОКАТА Е БИЛА ЗАПЛАТЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНО, СОБСТВЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ НА ПОСЕТИТЕЛЯ СТОЙНОСТТА НА ЗАПЛАТЕНАТА СТОКА В СРОК ОТ 14 РАБОТНИ ДНИ СЧИТАНО ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО ПОСЕТИТЕЛЯТ Е ЗАЯВИЛ ОТКАЗА СИ ОТ СТОКАТА.

РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТОКАТА ОБРАТНО ДО ОФИСА НА NEWSHOP.BG И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИТЕ СУМИ (АКО ИМА ТАКИВА), СА ЗА СМЕТКА НА ПОСЕТИТЕЛЯ.

СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ВРЪЩАНЕТО НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА, АКО ТЯ Е ВЪРНАТА ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ПРИ ПОКУПКАТА (ВКЛ. ФАКТУРА / СТОКОВА РАЗПИСКА, КАСОВА БЕЛЕЖКА, ГАРАНЦИОННА КАРТА) ИЛИ АКО СТОКАТА Е ПОЛЗВАНА, ПОВРЕДЕНА ИЛИ С НАРУШЕН ТЪРГОВСКИ ВИД.

ПОСЕТИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРИЕМЕ ДОСТАВЕНА СТОКА ВЪВ ВСЕКИ ОТ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ БЕЗ ДА ДЪЛЖИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
  • АКО ИМА РАЗЛИКА В ЦЕНАТА НА СТОКАТА СПРЯМО ДОГОВОРЕНАТА В МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА;
  • АКО В МОМЕНТА НА ДОСТАВКАТА УСТАНОВИ ОЧЕВИДНИ ДЕФЕКТИ ПО СТОКАТА ИЛИ НАРУШЕНА ОПАКОВКА И ДОКАЖЕ ТОВА С ПРОТОКОЛ ЗА УВРЕДЕНА СТОКА ПОДПИСАН ОТ КУРИЕРА;
  • АКО ДОСТАВЕНАТА СТОКА НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПОРЪЧАНАТА ОТ НЕГО;
ПРИ ВСЕКИ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ СЛУЧАИ И АКО СТОКАТА Е БИЛА ПЛАТЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНО, СОБСТВЕНИКЪТ ВЪЗСТАНОВЯВА ПЛАТЕНИТЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ СУМИ В СРОК ОТ 14 РАБОТНИ ДНИ СЧИТАНО ОТ МОМЕНТА НА ЗАЯВЯВАНЕ НА ОТКАЗА.

ИЗВЪН ТЕЗИ СЛУЧАИ, ПРИ ДОСТАВЕНА СТОКА И ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО Ѝ, ПОСЕТИТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКАТА ДО АДРЕСА НА КЛИЕНТА И ОБРАТНО ДО ОФИСА НА СОБСТВЕНИКА.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТОКИТЕ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СОБСТВЕНИКЪТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ИЗДАВА ПРИ ВСЯКА ЕДНА ПРОДАЖБА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ (ГАРАНЦИОННА КАРТА) ОПИСВАЩ СРОКА ЗА ГАРАНЦИЯ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ, КАКТО И УСЛОВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕТО. ПОСЕТИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПАЗИ ГАРАНЦИОННАТА КАРТА И ДА Я ПРЕДОСТАВЯ ВИНАГИ, КОГАТО ПРЕДЯВЯВА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛО ГАРАНЦИОННО СЪБИТИЕ.

АКО Е ПРЕДОСТАВЕНА „НАЦИОНАЛНА ГАРАНЦИОННА КАРТА“, ПОСЕТИТЕЛЯТ СЕ ОБРЪЩА ДИРЕКТНО КЪМ ПОСОЧЕНИТЕ В НЕЯ АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА АДРЕСА НА СЕРВИЗНАТА БАЗА НА РИВА ООД.

ВСИЧКИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ПОДМЯНАТА НА СТОКИТЕ ОТ/КЪМ СЕРВИЗНАТА БАЗА НА РИВА ООД СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СВЪРЗАНИ С ГАРАНЦИОННОТО СЪБИТИЕ.

ПОРАДИ РАЗНООБРАЗИЕТО НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СТОКИ ТЕ НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ДИРЕКТНО НА САЙТА И СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОТЪРСЕНИ В ГАРАНЦИОННАТА КАРТА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ЗА ВСЯКА ОТ СТОКИТЕ НА ТОЗИ САЙТ Е ПОСОЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И/ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

 NEWSHOP.BG ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ПОДДЪРЖА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВЪЗМОЖНО НАЙ-АКТУАЛНА, НО НЕ СЕ АНГАЖИРА С ОТГОВОРНОСТИ ОТНОСНО НЕЙНАТА ДОСТОВЕРНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ВЪНШНИЯТ ВИД НА ДАДЕНА СТОКА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ОТ СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА СТОКАТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И ДА ВЪЗНИКНАТ СИТУАЦИИ ПРИ КОИТО ПОСОЧЕНАТА НА САЙТА ТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИЯ Е НЕПЪЛНА ИЛИ НЕДОСТОВЕРНА / ИЗОБРАЖЕНИЯТА НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ВЪНШНИЯ ВИД. В ТАКИВА СЛУЧАИ СОБСТВЕНИКЪТ ЩЕ АКТУАЛИЗИРА ДАННИТЕ ЗА ДАДЕНА СТОКА, НО НЕ СЕ АНГАЖИРА СЪС СРОКОВЕ ЗА ТОВА И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВЯНЕТО НА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА.

СОБСТВЕНИКЪТ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ПРИЧИНЕНИ НА ПОСЕТИТЕЛЯ И СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТОВИ ПАРАМЕТРИ ОТ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКО Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН, ЧЕ ТАКИВА ПОСЛЕДСТВИЯ СА ВЪЗМОЖНИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РИВА ООД ПОДДЪРЖА И ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ САЙТА WWW.NEWSHOP.BG ОТ ТЕРИТОРИЯТА И СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ (ЧЛ. 4), РИВА ООД ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ПУБЛИКУВАНА В СТРАНИЦАТА ЗА КОНТАКТИ.

РИВА ООД СЪХРАНЯВА И ИЗПОЛЗВА ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕГО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ОТ РИВА ООД ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ.
ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА ПРОМЯНА СЕ ОТБЕЛЯЗВА В КРАЯ НА ТАЗИ СТРАНИЦА.
РИВА ООД СЪВЕТВА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА РЕГУЛЯРНО ДА ПОСЕЩАВАТ И ПРОЧИТАТ НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА, ТЪЙ КАТО ТЯ МОЖЕ ДА ГИ КАСАЕ ПРЯКО.